Rólunk

Budapest Főváros Önkormányzata kiemelt helyen kezeli a sportot. A 2015-ben létrehozott Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. a fővárosi tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetése mellett a budapesti lakosság sportolási és rekreációs lehetőségeinek szélesítésén és fejlesztésén dolgozik.

Központi feladatunk a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő  kiemelt sportingatlanok és ifjúsági szállók működtetése, fenntartása, és közcélú hasznosítása. Céljaink elérése érdekében együttműködünk helyi  önkormányzatokkal, budapesti sportági szövetségekkel, civil szervezetekkel és az üzleti szféra szereplőivel is. Lehetőséget biztosítunk a budapesti lakosság szabadidősport iránti igényeinek kielégítésére, valamint támogatjuk a diák- és versenysportot.

Fő céljaink

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
I.1. Közfeladatot ellátó szerv adatai

Név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.Központi telefonszám: +36 1 363 2673
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu 
Honlapja: bsk.sport.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-270163
Adószám: 25352050-2-42
Közösségi adószám: HU25352050
Ügyvezető: Garamvölgyi Bence

A társaság tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja (fővárosi szintű sport és szabadidősport) alapján a fővárosi önkormányzat, illetve a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 55. § (1) bekezdés c) – d) pontja és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatainak teljesítését szolgálja az alábbiak szerint:
gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, ifjúsági szállók működtetéséről, fenntartásáról és hasznosításáról;

 • közreműködik a sportszövetségi stratégiák tartalmának kidolgozásában, programok és projektek fejlesztésében és befogadásában, továbbá támogatja a budapesti sportszövetségek ifjúsági és szabadidősport területeket érintő szakmai tevékenységét;
 • lehetőséget biztosít a fővárosi szabadidősport igényeinek kielégítésére és ez érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel. A Fővárosi Önkormányzat támogatásával szabadidősport eseményeket szervez, illetve közreműködik azok szervezésében;
 • hozzájárul a sport és az egészségvédő testmozgás széles körű népszerűsítéséhez;
 • hozzájárul a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosításához és sporteseményeket szervez gyermek és ifjúsági célcsoportoknak;
 • támogatja társadalmi célú sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékkal élők sportjára;
 • az esélyegyenlőséget, a társadalmi felzárkózást, a kultúrák és nemzetek közötti békés párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló, inkluzív jellegű közösségi sportprogramok megvalósítását és támogatását végzi, valamint ösztönzi a társadalmi felelősségvállalást;
 • a sport területén nemzetközi partnerségeket épít ki, nemzetközi kapcsolatokat ápol és fejleszt, részt vesz nemzetközi projektekben, kutatás-fejlesztésben, innovációban, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeket, konferenciákat szervez és támogat;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez az egészségvédő testmozgással, az ifjúsági és szabadidősport népszerűsítésével, továbbá a sportbeli önkéntességgel kapcsolatban;
 • sportszolgáltatási feladatai között kiemelt szerepet kap a korcsolya oktatás, a kihelyezett testnevelés órák, továbbá a diákolimpiai és egyéb gyermek és ifjúsági sportrendezvények szervezése , illetve a fővárosi iskolák számára kedvezményes sportpálya használat biztosítása;
 • a Fővárosi Önkormányzat támogatásától függően kedvezményes kirándulási, illetve táborozási lehetőséget biztosít a fővárosi, testvérvárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai számára az ifjúsági szállókban;
Telephelyei:

Városligeti Műjégpálya – 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Margitszigeti Atlétikai Centrum és futókör – 1007 – Budapest, Margitsziget
Zugligeti úti Sportlőtér – 1121 Budapest, Zugligeti út 66.

Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca
A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
I.2. A társaság szervezeti felépítése
I.3. A társaság vezetőinek neve és elérhetősége

Ügyvezető

Név: Garamvölgyi Bence
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: b.garamvolgyi@mujegpalya.hu

Gazdasági igazgató

Név: Kovács Györgyi
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: gy.kovacs@mujegpalya.hu 

Műszaki igazgató

Név: Happ László
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: l.happ@mujegpalya.hu 

I.4. Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:

Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu

I.11. Felügyeleti szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 8:00 – 18:00
Kedd, csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 14:00

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: +36-1/327-1287

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. Szervezeti és működési szabályzat, alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
II.6 A Társaság által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke:
II.11. Pályázatok, hirdetmények, közlemények:
II.11.1 A Társaság pályázat útján bérbe vehető helyiségei és területei sportlétesítmények szerint:
II.11.2 Egyéb pályázatok, közlemények, hirdetmények:
II.13. Szabályzatok:
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
III.1. A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára, és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

III.1.1 Számviteli törvény szerinti beszámolója:
III.1.2 Közhasznúsági jelentés
III.4. A Társaság gazdálkodásával összefüggő, 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések:
II.18. A Társaság Energetikai beszámolója:
III.8. A Társaság éves közbeszerzési terve:
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
I.1. Közfeladatot ellátó szerv adatai

Név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.Központi telefonszám: +36 1 363 2673
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu 
Honlapja: bsk.sport.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-270163
Adószám: 25352050-2-42
Közösségi adószám: HU25352050
Ügyvezető: Garamvölgyi Bence

A társaság tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja (fővárosi szintű sport és szabadidősport) alapján a fővárosi önkormányzat, illetve a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 55. § (1) bekezdés c) – d) pontja és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatainak teljesítését szolgálja az alábbiak szerint:
gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, ifjúsági szállók működtetéséről, fenntartásáról és hasznosításáról;

 • közreműködik a sportszövetségi stratégiák tartalmának kidolgozásában, programok és projektek fejlesztésében és befogadásában, továbbá támogatja a budapesti sportszövetségek ifjúsági és szabadidősport területeket érintő szakmai tevékenységét;
 • lehetőséget biztosít a fővárosi szabadidősport igényeinek kielégítésére és ez érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel. A Fővárosi Önkormányzat támogatásával szabadidősport eseményeket szervez, illetve közreműködik azok szervezésében;
 • hozzájárul a sport és az egészségvédő testmozgás széles körű népszerűsítéséhez;
 • hozzájárul a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosításához és sporteseményeket szervez gyermek és ifjúsági célcsoportoknak;
 • támogatja társadalmi célú sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékkal élők sportjára;
 • az esélyegyenlőséget, a társadalmi felzárkózást, a kultúrák és nemzetek közötti békés párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló, inkluzív jellegű közösségi sportprogramok megvalósítását és támogatását végzi, valamint ösztönzi a társadalmi felelősségvállalást;
 • a sport területén nemzetközi partnerségeket épít ki, nemzetközi kapcsolatokat ápol és fejleszt, részt vesz nemzetközi projektekben, kutatás-fejlesztésben, innovációban, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeket, konferenciákat szervez és támogat;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez az egészségvédő testmozgással, az ifjúsági és szabadidősport népszerűsítésével, továbbá a sportbeli önkéntességgel kapcsolatban;
 • sportszolgáltatási feladatai között kiemelt szerepet kap a korcsolya oktatás, a kihelyezett testnevelés órák, továbbá a diákolimpiai és egyéb gyermek és ifjúsági sportrendezvények szervezése , illetve a fővárosi iskolák számára kedvezményes sportpálya használat biztosítása;
 • a Fővárosi Önkormányzat támogatásától függően kedvezményes kirándulási, illetve táborozási lehetőséget biztosít a fővárosi, testvérvárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai számára az ifjúsági szállókban;
Telephelyei:

Városligeti Műjégpálya – 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Margitszigeti Atlétikai Centrum és futókör – 1007 – Budapest, Margitsziget
Zugligeti úti Sportlőtér – 1121 Budapest, Zugligeti út 66.

Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca
A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
I.2. A társaság szervezeti felépítése
I.3. A társaság vezetőinek neve és elérhetősége

Ügyvezető

Név: Garamvölgyi Bence
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: b.garamvolgyi@mujegpalya.hu

Gazdasági igazgató

Név: Kovács Györgyi
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: gy.kovacs@mujegpalya.hu 

Műszaki igazgató

Név: Happ László
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: l.happ@mujegpalya.hu 

I.4. Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:

Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu

I.11. Felügyeleti szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 8:00 – 18:00
Kedd, csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 14:00

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: +36-1/327-1287

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. Szervezeti és működési szabályzat, alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
II.6 A Társaság által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke:
II.11. Pályázatok, hirdetmények, közlemények:
II.11.1 A Társaság pályázat útján bérbe vehető helyiségei és területei sportlétesítmények szerint:
II.11.2 Egyéb pályázatok, közlemények, hirdetmények:
II.13. Szabályzatok:
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
III.1. A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára, és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

III.1.1 Számviteli törvény szerinti beszámolója:
III.1.2 Közhasznúsági jelentés
III.4. A Társaság gazdálkodásával összefüggő, 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések:
II.18. A Társaság Energetikai beszámolója:
III.8. A Társaság éves közbeszerzési terve:
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA