Rólunk

Budapest Főváros Önkormányzata kiemelt helyen kezeli a sportot. A 2015-ben létrehozott Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. a fővárosi tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetése mellett a budapesti lakosság sportolási és rekreációs lehetőségeinek szélesítésén és fejlesztésén dolgozik.

Központi feladatunk a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő  kiemelt sportingatlanok és ifjúsági szállók működtetése, fenntartása, és közcélú hasznosítása. Céljaink elérése érdekében együttműködünk helyi  önkormányzatokkal, budapesti sportági szövetségekkel, civil szervezetekkel és az üzleti szféra szereplőivel is. Lehetőséget biztosítunk a budapesti lakosság szabadidősport iránti igényeinek kielégítésére, valamint támogatjuk a diák- és versenysportot.

Fő céljaink

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Általános közzététel lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
I.1. Közfeladatot ellátó szerv adatai
A társaság tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja (fővárosi szintű sport és szabadidősport) alapján a fővárosi önkormányzat, illetve a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 55. § (1) bekezdés c) – d) pontja és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatainak teljesítését szolgálja az alábbiak szerint:
gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, ifjúsági szállók működtetéséről, fenntartásáról és hasznosításáról;

 • közreműködik a sportszövetségi stratégiák tartalmának kidolgozásában, programok és projektek fejlesztésében és befogadásában, továbbá támogatja a budapesti sportszövetségek ifjúsági és szabadidősport területeket érintő szakmai tevékenységét;
 • lehetőséget biztosít a fővárosi szabadidősport igényeinek kielégítésére és ez érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel. A Fővárosi Önkormányzat támogatásával szabadidősport eseményeket szervez, illetve közreműködik azok szervezésében;
 • hozzájárul a sport és az egészségvédő testmozgás széles körű népszerűsítéséhez;
 • hozzájárul a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosításához és sporteseményeket szervez gyermek és ifjúsági célcsoportoknak;
 • támogatja társadalmi célú sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékkal élők sportjára;
 • az esélyegyenlőséget, a társadalmi felzárkózást, a kultúrák és nemzetek közötti békés párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló, inkluzív jellegű közösségi sportprogramok megvalósítását és támogatását végzi, valamint ösztönzi a társadalmi felelősségvállalást;
 • a sport területén nemzetközi partnerségeket épít ki, nemzetközi kapcsolatokat ápol és fejleszt, részt vesz nemzetközi projektekben, kutatás-fejlesztésben, innovációban, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeket, konferenciákat szervez és támogat;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez az egészségvédő testmozgással, az ifjúsági és szabadidősport népszerűsítésével, továbbá a sportbeli önkéntességgel kapcsolatban;
 • sportszolgáltatási feladatai között kiemelt szerepet kap a korcsolya oktatás, a kihelyezett testnevelés órák, továbbá a diákolimpiai és egyéb gyermek és ifjúsági sportrendezvények szervezése , illetve a fővárosi iskolák számára kedvezményes sportpálya használat biztosítása;
 • a Fővárosi Önkormányzat támogatásától függően kedvezményes kirándulási, illetve táborozási lehetőséget biztosít a fővárosi, testvérvárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai számára az ifjúsági szállókban;
Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca

I.1. A közfeladatot ellátó szerv  hivatalos neve,  székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme,  honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  

Név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.Központi telefonszám: +36 1 363 2673
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu 
Honlapja: bsk.sport.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-270163
Adószám: 25352050-2-42
Közösségi adószám: HU25352050
Ügyvezető: dr Garamvölgyi Bence
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Garamvölgyi Bence

 

Telephelyei:

Városligeti Műjégpálya – 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Margitszigeti Atlétikai Centrum és futókör – 1007 – Budapest, Margitsziget
Zugligeti úti Sportlőtér – 1121 Budapest, Zugligeti út 66.

Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca
 
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:
Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu
 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai – SZMSZ

Szervezeti felépítése

A szervezeti egységek feladatai az SZMSZ tartalmazza.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és  telefaxszáma,   elektronikus levélcíme)

Ügyvezető

Név: dr Garamvölgyi Bence
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: b.garamvolgyi@mujegpalya.hu

Gazdasági igazgató

Név: Kovács Györgyi
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: gy.kovacs@mujegpalya.hu 

Műszaki igazgató

Név: Happ László
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: l.happ@mujegpalya.hu 

 

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:
Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu
Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9:00-15:00
 

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A társaság nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)

 

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai –  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.

 I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.(Nincs a társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezet)

I.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

I.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

I.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 8:00 – 18:00
Kedd, csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 14:00

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: +36-1/327-1287

A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2022.07.19.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2021.09.27.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2021.03.25.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2020.11.01.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2016.03.30.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirata módosítása 2015.10.28.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirata 2015.09.02.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása 2017.09.01.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása 2021.08.09.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata

A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:

 2022. évi Közfeladat-ellátási szerződés

 2024. évi Közfeladat-ellátási szerződés

Közszolgáltatási szerződés módosítása 2021.03.25.
Közszolgáltatási szerződés
Haszonbérleti szerződés 3.sz. módosítás
Haszonbérleti szerződés

II.6 A Társaság által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke:

Városligeti Műjégpálya árlista
Margitszigeti Atlétikai Centrum árlista

II.11. Pályázatok, hirdetmények, közlemények:

https://www.bsk.sport.hu/hu/palyazatok

II.11.1 A Társaság pályázat útján bérbe vehető helyiségei és területei sportlétesítmények szerint:

Városligeti Műjégpálya
Margitszigeti Atlétikai Centrum

II.11.2 Egyéb pályázatok, közlemények, hirdetmények:

https://www.bsk.sport.hu/hu/palyazatok

II.13. Szabályzatok:

Budapesti Sportszolgáltató Központ adatkezelési szabályzata


 

II. 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezménye

A Társaság sport közszolgáltatásokat nyújt az alábbiak szerint:

https://jegy.mujegpalya.hu/

https://www.margitsziget.com/hu/jegyarak

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 
Nincs adatbázisa a társaságnak

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

   

II.8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye  ideje továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (Társaság nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)


II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://bsk.sport.hu/palyazatok/

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. 

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

   

Az
adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Itjump Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, Katona József utca
1., telephelye 1082 Budapest Corvin köz 4, Cégjegyzékszám:18 09 111248
Adószám:24087357-2-18, képviseli: Tóth Szilárd ügyvezető)

Nevesített felelős adatvédelmi tisztviselő:
Tóth Szilárd (+36 30 411 5217, adatvedelem@mujegpalya.hu

Ha az Érintett szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál,
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:


1363 Budapest, Pf. 9.


1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


telefon: +36 (1) 391-1400


fax: +36 (1) 391-1410


e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A
panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes
adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő
székhelye alapján illetékes Bíróság előtt indítható meg.

 

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://bsk.sport.hu/rolunk/#kozerdekuadatok

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen –  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése –  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre– (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2017 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2018 évi egyszerűsített éves beszámoló
2019 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2020 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2022 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2023 évi Egyszerűsített éves beszámoló

2015 évi Kiegészítő melléklet
2016 évi Kiegészítő melléklet
2017 évi Kiegészítő melléklet
2018 évi Kiegészítő melléklet
2019 évi Kiegészítő melléklet
2020 évi Kiegészítő melléklet
2021 évi Kiegészítő melléklet
2022 évi Kiegészítő melléklet
2023 évi Kiegészítő melléklet

Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2015
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2016
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2017
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2018
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2019
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2020
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2021
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2022
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2023

2015. évi Közhasznúsági jelentés
2016. évi Közhasznúsági jelentés
2017. évi Közhasznúsági jelentés
2018. évi Közhasznúsági jelentés
2019. évi Közhasznúsági jelentés
2020. évi Közhasznúsági jelentés
2021. évi Közhasznúsági jelentés
2022. évi Közhasznúsági jelentés
2023. évi Közhasznúsági jelentés

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Kiadási szerződések
Támogatási szerződések

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

 

III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sport-tevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságunknál nincs ilyen jellegű kifizetés

 

    

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk 2022-ben támogatásban részesült az Európai Unió
Erasmus+ Sport programjában. A Társaságunk koordinációjában megvalósuló City,
Green, Go! projekt célja az egészségmegőrző testmozgás és környezetvédelmi
tudatosság városi környezetben történő előmozdítása, illetve ezen a területen
jó gyakorlatok cseréje.

A BSK által vezetett nemzetközi konzorcium tagjai:

 • Sport
  and Sustainability International (Svájc)
 • International
  Sport and Culture Association (Dánia)
 • Sport
  et Citoyennete (Franciaország)
 • ISSINOVA
  (Olaszország)
 • Társult
  partner: Budapest Fővárosi Önkormányzat

A pályázati kiírás referenciaszáma: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

A támogatási szerződés referencia száma: 101090888

A támogatás teljes összege: 120 000 euro, amelyből a
BSK által elszámolható összeg 32 000 euro.

A projekt időtartama: 2 év (24 hónap)

A projekt weboldala és további információ: https://citygreengo.eu/

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021 évi közbeszerzési terv

Összefoglaló a 2020. évben megvalósult közbeszerzésekről

 

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2017 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2018 évi egyszerűsített éves beszámoló
2019 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2020 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2022 évi Egyszerűsített éves beszámoló

2015 évi Kiegészítő melléklet
2016 évi Kiegészítő melléklet
2017 évi Kiegészítő melléklet
2018 évi Kiegészítő melléklet
2019 évi Kiegészítő melléklet
2020 évi Kiegészítő melléklet
2021 évi Kiegészítő melléklet
2022 évi Kiegészítő melléklet

Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2015
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2016
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2017
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2018
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2019
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2020
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2021
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2022

2015. évi Közhasznúsági jelentés
2016. évi Közhasznúsági jelentés
2017. évi Közhasznúsági jelentés
2018. évi Közhasznúsági jelentés
2019. évi Közhasznúsági jelentés
2020. évi Közhasznúsági jelentés
2021. évi Közhasznúsági jelentés
2022. évi Közhasznúsági jelentés

 

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

 

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

 

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Kiadási szerződések
Támogatási szerződések

 

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

 

 III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sport-tevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságunknál nincs ilyen jellegű kifizetés

    

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk 2022-ben támogatásban részesült az Európai Unió
Erasmus+ Sport programjában. A Társaságunk koordinációjában megvalósuló City,
Green, Go! projekt célja az egészségmegőrző testmozgás és környezetvédelmi
tudatosság városi környezetben történő előmozdítása, illetve ezen a területen
jó gyakorlatok cseréje.

A BSK által vezetett nemzetközi konzorcium tagjai:

 • Sport
  and Sustainability International (Svájc)
 • International
  Sport and Culture Association (Dánia)
 • Sport
  et Citoyennete (Franciaország)
 • ISSINOVA
  (Olaszország)
 • Társult
  partner: Budapest Fővárosi Önkormányzat

A pályázati kiírás referenciaszáma: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

A támogatási szerződés referencia száma: 101090888

A támogatás teljes összege: 120 000 euro, amelyből a
BSK által elszámolható összeg 32 000 euro.

A projekt időtartama: 2 év (24 hónap)

 

A projekt weboldala és további információ: https://citygreengo.eu/

 

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021 évi közbeszerzési terv

Összefoglaló a 2020. évben megvalósult közbeszerzésekről

 
II.18. A Társaság Energetikai beszámolója:
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
Nem áll rendelkezésre
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
I.1. Közfeladatot ellátó szerv adatai
A társaság tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontja (fővárosi szintű sport és szabadidősport) alapján a fővárosi önkormányzat, illetve a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 55. § (1) bekezdés c) – d) pontja és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatainak teljesítését szolgálja az alábbiak szerint:
gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, ifjúsági szállók működtetéséről, fenntartásáról és hasznosításáról;

 • közreműködik a sportszövetségi stratégiák tartalmának kidolgozásában, programok és projektek fejlesztésében és befogadásában, továbbá támogatja a budapesti sportszövetségek ifjúsági és szabadidősport területeket érintő szakmai tevékenységét;
 • lehetőséget biztosít a fővárosi szabadidősport igényeinek kielégítésére és ez érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel. A Fővárosi Önkormányzat támogatásával szabadidősport eseményeket szervez, illetve közreműködik azok szervezésében;
 • hozzájárul a sport és az egészségvédő testmozgás széles körű népszerűsítéséhez;
 • hozzájárul a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosításához és sporteseményeket szervez gyermek és ifjúsági célcsoportoknak;
 • támogatja társadalmi célú sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékkal élők sportjára;
 • az esélyegyenlőséget, a társadalmi felzárkózást, a kultúrák és nemzetek közötti békés párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló, inkluzív jellegű közösségi sportprogramok megvalósítását és támogatását végzi, valamint ösztönzi a társadalmi felelősségvállalást;
 • a sport területén nemzetközi partnerségeket épít ki, nemzetközi kapcsolatokat ápol és fejleszt, részt vesz nemzetközi projektekben, kutatás-fejlesztésben, innovációban, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeket, konferenciákat szervez és támogat;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez az egészségvédő testmozgással, az ifjúsági és szabadidősport népszerűsítésével, továbbá a sportbeli önkéntességgel kapcsolatban;
 • sportszolgáltatási feladatai között kiemelt szerepet kap a korcsolya oktatás, a kihelyezett testnevelés órák, továbbá a diákolimpiai és egyéb gyermek és ifjúsági sportrendezvények szervezése , illetve a fővárosi iskolák számára kedvezményes sportpálya használat biztosítása;
 • a Fővárosi Önkormányzat támogatásától függően kedvezményes kirándulási, illetve táborozási lehetőséget biztosít a fővárosi, testvérvárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai számára az ifjúsági szállókban;
Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca

I.1. A közfeladatot ellátó szerv  hivatalos neve,  székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme,  honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  

Név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
Székhelye: Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.Központi telefonszám: +36 1 363 2673
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu 
Honlapja: bsk.sport.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-270163
Adószám: 25352050-2-42
Közösségi adószám: HU25352050
Ügyvezető: dr Garamvölgyi Bence
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Garamvölgyi Bence

 

Telephelyei:

Városligeti Műjégpálya – 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Margitszigeti Atlétikai Centrum és futókör – 1007 – Budapest, Margitsziget
Zugligeti úti Sportlőtér – 1121 Budapest, Zugligeti út 66.

Fióktelepei:

Gergelyiugornyai Ifjúsági Szálló – 4803 Vásárosnamény, Berek sétány 42.

Orosdy Ifjúsági Kastélyszálló – 2095 Pilisszántó, külterület hrsz. 84/8

Soltvadkerti Ifjúsági Szálló – 6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. 

Szabadszállási Ifjúsági Szálló – 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 74.

Verőcei Ifjúsági Szálló – 2621 Verőce, Faluföle utca
 
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:
Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu
 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai – SZMSZ

Szervezeti felépítése

A szervezeti egységek feladatai az SZMSZ tartalmazza.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és  telefaxszáma,   elektronikus levélcíme)

Ügyvezető

Név: dr Garamvölgyi Bence
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: b.garamvolgyi@mujegpalya.hu

Gazdasági igazgató

Név: Kovács Györgyi
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: gy.kovacs@mujegpalya.hu 

Műszaki igazgató

Név: Happ László
Telefon: +36 1 363 2673
E-mail cím: l.happ@mujegpalya.hu 

 

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége:
Név: Berényi Eszter
Beosztás: Irodavezető
Postacím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefonszám: +36 1 363 2673
Elérhetőség: H-P: 8:00-16:30
Központi elektronikus levélcím: iroda@mujegpalya.hu
Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9:00-15:00
 

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A társaság nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)

 

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai –  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.

 I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.(Nincs a társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezet)

I.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

I.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

I.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 8:00 – 18:00
Kedd, csütörtök: 8:00 – 16:30
Péntek: 8:00 – 14:00

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: +36-1/327-1287

A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2022.07.19.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2021.09.27.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2021.03.25.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2020.11.01.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 2016.03.30.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirata módosítása 2015.10.28.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. alapító okirata 2015.09.02.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása 2017.09.01.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása 2021.08.09.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata

A Társaság tulajdonosával kötött szerződések:

 2022. évi Közfeladat-ellátási szerződés

 2024. évi Közfeladat-ellátási szerződés

Közszolgáltatási szerződés módosítása 2021.03.25.
Közszolgáltatási szerződés
Haszonbérleti szerződés 3.sz. módosítás
Haszonbérleti szerződés

II.6 A Társaság által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke:

Városligeti Műjégpálya árlista
Margitszigeti Atlétikai Centrum árlista

II.11. Pályázatok, hirdetmények, közlemények:

https://www.bsk.sport.hu/hu/palyazatok

II.11.1 A Társaság pályázat útján bérbe vehető helyiségei és területei sportlétesítmények szerint:

Városligeti Műjégpálya
Margitszigeti Atlétikai Centrum

II.11.2 Egyéb pályázatok, közlemények, hirdetmények:

https://www.bsk.sport.hu/hu/palyazatok

II.13. Szabályzatok:

Budapesti Sportszolgáltató Központ adatkezelési szabályzata


 

II. 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezménye

A Társaság sport közszolgáltatásokat nyújt az alábbiak szerint:

https://jegy.mujegpalya.hu/

https://www.margitsziget.com/hu/jegyarak

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 
Nincs adatbázisa a társaságnak

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

   

II.8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye  ideje továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (Társaság nem testületi formában, nem testületi szervként működik.)


II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  – Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://bsk.sport.hu/palyazatok/

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre. 

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

   

Az
adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Itjump Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, Katona József utca
1., telephelye 1082 Budapest Corvin köz 4, Cégjegyzékszám:18 09 111248
Adószám:24087357-2-18, képviseli: Tóth Szilárd ügyvezető)

Nevesített felelős adatvédelmi tisztviselő:
Tóth Szilárd (+36 30 411 5217, adatvedelem@mujegpalya.hu

Ha az Érintett szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál,
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:


1363 Budapest, Pf. 9.


1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


telefon: +36 (1) 391-1400


fax: +36 (1) 391-1410


e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A
panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes
adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő
székhelye alapján illetékes Bíróság előtt indítható meg.

 

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – 
Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://bsk.sport.hu/rolunk/#kozerdekuadatok

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen –  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás –   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése –  Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  Társaságunknál ez a közérdekű adat  nem áll rendelkezésre– (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2017 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2018 évi egyszerűsített éves beszámoló
2019 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2020 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2022 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2023 évi Egyszerűsített éves beszámoló

2015 évi Kiegészítő melléklet
2016 évi Kiegészítő melléklet
2017 évi Kiegészítő melléklet
2018 évi Kiegészítő melléklet
2019 évi Kiegészítő melléklet
2020 évi Kiegészítő melléklet
2021 évi Kiegészítő melléklet
2022 évi Kiegészítő melléklet
2023 évi Kiegészítő melléklet

Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2015
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2016
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2017
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2018
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2019
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2020
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2021
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2022
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2023

2015. évi Közhasznúsági jelentés
2016. évi Közhasznúsági jelentés
2017. évi Közhasznúsági jelentés
2018. évi Közhasznúsági jelentés
2019. évi Közhasznúsági jelentés
2020. évi Közhasznúsági jelentés
2021. évi Közhasznúsági jelentés
2022. évi Közhasznúsági jelentés
2023. évi Közhasznúsági jelentés

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Kiadási szerződések
Támogatási szerződések

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

 

III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sport-tevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságunknál nincs ilyen jellegű kifizetés

 

    

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk 2022-ben támogatásban részesült az Európai Unió
Erasmus+ Sport programjában. A Társaságunk koordinációjában megvalósuló City,
Green, Go! projekt célja az egészségmegőrző testmozgás és környezetvédelmi
tudatosság városi környezetben történő előmozdítása, illetve ezen a területen
jó gyakorlatok cseréje.

A BSK által vezetett nemzetközi konzorcium tagjai:

 • Sport
  and Sustainability International (Svájc)
 • International
  Sport and Culture Association (Dánia)
 • Sport
  et Citoyennete (Franciaország)
 • ISSINOVA
  (Olaszország)
 • Társult
  partner: Budapest Fővárosi Önkormányzat

A pályázati kiírás referenciaszáma: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

A támogatási szerződés referencia száma: 101090888

A támogatás teljes összege: 120 000 euro, amelyből a
BSK által elszámolható összeg 32 000 euro.

A projekt időtartama: 2 év (24 hónap)

A projekt weboldala és további információ: https://citygreengo.eu/

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021 évi közbeszerzési terv

Összefoglaló a 2020. évben megvalósult közbeszerzésekről

 

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2017 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2018 évi egyszerűsített éves beszámoló
2019 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2020 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2022 évi Egyszerűsített éves beszámoló

2015 évi Kiegészítő melléklet
2016 évi Kiegészítő melléklet
2017 évi Kiegészítő melléklet
2018 évi Kiegészítő melléklet
2019 évi Kiegészítő melléklet
2020 évi Kiegészítő melléklet
2021 évi Kiegészítő melléklet
2022 évi Kiegészítő melléklet

Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2015
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2016
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2017
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2018
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2019
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2020
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2021
Közgyűlési határozat beszámoló elfogadásáról 2022

2015. évi Közhasznúsági jelentés
2016. évi Közhasznúsági jelentés
2017. évi Közhasznúsági jelentés
2018. évi Közhasznúsági jelentés
2019. évi Közhasznúsági jelentés
2020. évi Közhasznúsági jelentés
2021. évi Közhasznúsági jelentés
2022. évi Közhasznúsági jelentés

 

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása
Vezetők javadalmazásának bemutatása

 

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. (A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.)

 

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Kiadási szerződések
Támogatási szerződések

 

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) – Társaságunknál ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

 

 III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sport-tevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságunknál nincs ilyen jellegű kifizetés

    

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk 2022-ben támogatásban részesült az Európai Unió
Erasmus+ Sport programjában. A Társaságunk koordinációjában megvalósuló City,
Green, Go! projekt célja az egészségmegőrző testmozgás és környezetvédelmi
tudatosság városi környezetben történő előmozdítása, illetve ezen a területen
jó gyakorlatok cseréje.

A BSK által vezetett nemzetközi konzorcium tagjai:

 • Sport
  and Sustainability International (Svájc)
 • International
  Sport and Culture Association (Dánia)
 • Sport
  et Citoyennete (Franciaország)
 • ISSINOVA
  (Olaszország)
 • Társult
  partner: Budapest Fővárosi Önkormányzat

A pályázati kiírás referenciaszáma: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

A támogatási szerződés referencia száma: 101090888

A támogatás teljes összege: 120 000 euro, amelyből a
BSK által elszámolható összeg 32 000 euro.

A projekt időtartama: 2 év (24 hónap)

 

A projekt weboldala és további információ: https://citygreengo.eu/

 

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021 évi közbeszerzési terv

Összefoglaló a 2020. évben megvalósult közbeszerzésekről

 
II.18. A Társaság Energetikai beszámolója:
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA